לשנות את העבר, לחיות את ההווה, ליצור את העתיד
09-8326785

תובנות למערכת יחסים – פרספקטיבה חדשה (נקבה)

תובנות למערכת יחסים – פרספקטיבה חדשה (נקבה)

“פרספקטיבה חדשה” – תובנות למערכת יחסים

הדמיה זו מתאימה למצבים בהם אנו מזהים בעיה בתקשורת שלנו.
כאשר אנו נמצאים בקשר עם אדם אחר, בכל נקודת זמן,
תקשורת זו כוללת את עצמי, את האחר, ואת מערכת היחסים בינינו.
הדמיית “פרספקטיבה חדשה” מציעה נקודות הסתכלות שונות על מערכת יחסים חשובה במטרה להרחיב את המידע העומד לרשותנו ובכך לייצר תקשורת אפקטיבית.

Powered by WishList Member - Membership Software