לשנות את העבר, לחיות את ההווה, ליצור את העתיד
09-8326785

שחרור מטענים מיותרים/הרגלים מזיקים ויצירת עתיד רצוי – באר המשאלות (נקבה)

שחרור מטענים מיותרים/הרגלים מזיקים ויצירת עתיד רצוי – באר המשאלות (נקבה)

“באר המשאלות” – שחרור מטענים מיותרים/הרגלים מזיקים ויצירת עתיד רצוי.

במקומות רבים בעולם מנהג נפוץ: זריקת מטבע קטן או חפץ קטן וסמלי אל תוך מימי מזרקה או באר,
כאקט המסמל פינוי מקומו של דבר מה ישן ולא מתאים והכנת מקום עבור דבר מה חדש ורצוי.
על בסיס מנהג זה נבנתה הדמיה המאפשרת  שחרור מהרגל גרוע, מחשבות מטרידות או תגובה אוטומטית
אשר אינם מתאימים יותר לחיינו ויצירת יעד/הרגל/מחשבה/התנהגות חדשים ורצויים תחתם.

Powered by WishList Member - Membership Software