לשנות את העבר, לחיות את ההווה, ליצור את העתיד
09-8326785

קבלה ואינטגרציה של חלקי העצמי וחיבור למשאבים – הקשת (נקבה)

קבלה ואינטגרציה של חלקי העצמי וחיבור למשאבים – הקשת (נקבה)

“הקשת” – קבלה ואינטגרציה של חלקי העצמי וחיבור למשאבים

בכל אחד מאיתנו חלקי אישיות שונים, חלקם אפילו עומדים בסתירה פנימית.
סתירות פנימיות כאלה הן אחת הסיבות לבזבוז כוחות הנפש היקרים שלנו.
הדמיה זו נועדה לאפשר מצב של קבלה ואינטגרציה של כל חלקי העצמיות וחיבור מעצים למשאבים.

Powered by WishList Member - Membership Software