לשנות את העבר, לחיות את ההווה, ליצור את העתיד
09-8326785

מאיץ הבראה והחלמה – בשביל הבריאות ׁ(נקבה)

מאיץ הבראה והחלמה – בשביל הבריאות ׁ(נקבה)

“מאיץ הבראה והחלמה” – בשביל הבריאות  

הדמיה זו מבית NLP-PLUS מכוונת למצבים בהם קיים צורך להיטיב מצבים בריאותיים ולהחלים. 
ההדמיה משתמשת במוטיב המתייחס לעובדה כי בכל מערכת גופנית נמצאת “מפת המידע”,
הכוללת את המידע הדרוש לגוף כדי להבריא.
ההדמיה נבנתה באופן מיוחד כך שתתאים לכל אדם, או לכל נושא בריאותי,
כאשר המאזין יכול בטבעיות לערוך את ההתאמות הנכונות עבורו.

Powered by WishList Member - Membership Software