לשנות את העבר, לחיות את ההווה, ליצור את העתיד
09-8326785

חיבור עם גרעין האישיות הצעיר – הילדה הפנימית (נקבה)

חיבור עם גרעין האישיות הצעיר – הילדה הפנימית (נקבה)

“הילדה הפנימית” – חיבור עם גרעין האישיות הצעיר 

הילד הפנימי הוא גרעין האישיות של המבוגר, זו שעוצבה על בסיסן של התוויות והתניות שקיבלנו בילדותינו כגון: כיצד צריך/נכון להתנהג ומה התנאים לזכות באהבת האחר כלפינו.

הילד הפנימי מתייחס לחלק הרגשי שבנו, לניצוץ הבוהק…
לחלק הזה בתוכנו אשר בסופו של דבר חי! זהו המקום בו הרגשות שלנו חיים.

כאשר חלק זה מקבל עידוד להיות נוכח, חוויותינו מקבלות אופי ספונטאני, יצירתי, אינטואיטיבי ואותנטי.
הדמיה זו נועדה לחבר בין הבוגר/ת לילד/ה שבפנים על מנת שיחזקו ויעשירו  זה את זה.

Powered by WishList Member - Membership Software