לשנות את העבר, לחיות את ההווה, ליצור את העתיד
09-8326785

הסרת אמונות שמגבילות – הכדור הזוהר (נקבה)

הסרת אמונות שמגבילות – הכדור הזוהר (נקבה)

“הכדור הזוהר” – הסרת אמונות שמגבילות

כולנו לומדים על עצמנו ועל העולם מתוך חוויות חיינו.
חלק מהלמידות הללו מתרחשות בגילאים צעירים,
בהם אין לנו יכולת לתפוס התרחשויות מורכבות,
כך שה’לקח’ הנלמד הופך להיות לא רלוונטי בבגרותנו ומגביל את הישגינו ויכולותינו.
הדמיה זו נועדה לאפשר בדיקה של ‘החוקים והכללים’ הפנימיים שלנו,
לשחרר את כל הלמידות שאינן רלוונטיות עוד לחיינו, ולהחליפן בידע חדש ומעודכן.

Powered by WishList Member - Membership Software