לשנות את העבר, לחיות את ההווה, ליצור את העתיד
09-8326785

הנחות היסוד של NLP

הנחות היסוד של NLP

הנחות יסוד NLP – מערכת אמונות מעצימות

 

גישת ה-NLP מתבססת על אוסף של הנחות יסוד המהוות תפיסת עולם (אפיסטמולוגיה – Epistemological Presuppositions).

אלה הן אמונות על העולם, היוצרות תשתית שעליה בנויים המושגים, המודלים  והשיטות של ה-NLP.
התשתית הזו נחשבת בעצמה להנחה (Presupposition); אי-אפשר להוכיח כי הנחות אלה נכונות, אך אם מקבלים אותן, עובדים איתן ומפנימים אותן, הן מתגלמות בחוויות היומיומיות שלנו באורח חיובי ובונה.

ההנחות הבסיסיות של ה-NLP מגיעות ממקורות רבים:

General Semantics – Alfred Korzybski

Transformational Grammar – Noam Chomsky

Systems Theory – Gregory Bateson

Cybernetics – W. Ross Ashby

Pragmatism – William James

Phenomenology – Edmund Husserl

Alfred North Whitehead  &- Bertrand Russell  Logical Positivism

1. המפה אינה השטח

אנשים יוצרים מפות מנטאליות של המציאות, המייצגות את כל מה שהם חווים. המפות המנטאליות עשויות מתמונות, מקולות, מתחושות, מריחות ומטעמים.
המפות שאנשים יוצרים אינן השטח או המציאות שהן מייצגות; אנשים מגיבים למפות המציאות שלהם, ולא למציאות עצמה.
אנשים אינם מודעים לכל המפות שלהם.
לכל אדם יש המפה הייחודית לו. אין מפה ייחודית של העולם שהיא יותר “נכונה” או “אמיתית” ממפה אחרת.
המפות ה”חכמות” וה”חומלות” ביותר הן אלה המאפשרות מרחב בחירה עשיר במיוחד, וזאת להבדיל ממפות הנתפסות כ”אמיתיות” או ה”מדויקות” ביותר.

2. לכל אדם יש כל המשאבים שהוא צריך על מנת להשיג את מטרותיו.

3. כל אחד יכול לעשות כל דבר. אם אדם כלשהו יכול לעשות משהו מסוים, אפשר ליצור מזה מודל וללמוד ממנו.

4. אין כישלון אלא משוב לצמיחה.

5. משמעות התקשורת היא בתגובה שמקבלים.
 אם לא מקבלים את התגובה הרצויה, יש לעשות דבר אחר – כל דבר אחר.
אנשים מתקשרים כל הזמן באופן מילולי ובאופן לא מילולי – אי-אפשר שלא לתקשר.

6. כל התנהגות היא בעלת כוונה חיובית עבור האדם; אין לאדם אויבים פנימיים.
אנשים מגיבים אל ההתנהגות של האחר מבלי להתחשב בכוונה החיובית שלו, למרות  שהם עצמם היו רוצים כי האחר יגיב אל הכוונה החיובית שלהם.
חשוב ליצור הפרדה בין ההתנהגות לבין האדם עצמו.

7. בהקשר מסוים כל התנהגות יכולה להיות יעילה או שימושית.

8. אנשים תמיד עושים את הבחירה הטובה ביותר עבורם באותו רגע.
כל התנהגות, ולא משנה עד כמה היא מרושעת, מטורפת או מוזרה, הינה הבחירה הטובה ביותר האפשרית לאדם באותה נקודת זמן; לו היתה ניתנת לאדם אפשרות בחירה הולמת יותר (אפשרות התואמת את מודל עולמו), הוא היה עושה בה שימוש.

9. בכל מצב נתון יש לפחות שלוש אפשרויות בחירה / פעולה.

10. האדם בעל הגמישות והמשאבים הרבים ביותר יהיה בעל ההשפעה הרבה ביותר במערכת.

11כל מטרה אפשר להגשים – אם מחלקים את המשימה למשימות משנה קטנות דיין.

12.האנרגיה זורמת אל המקום שבו תשומת הלב מתמקדת.

13. אנשים פועלים באופן מושלם על מנת להשיג את התוצאות שהם מקבלים.

14. החזרתיות  – היא אם המיומנות!

 

 

 

Powered by WishList Member - Membership Software