לשנות את העבר, לחיות את ההווה, ליצור את העתיד
09-8326785

החלפת תגובות אוטומטיות בלתי רצויות – התאטרון (נקבה)

החלפת תגובות אוטומטיות בלתי רצויות – התאטרון (נקבה)

“התאטרון “- החלפת תגובות אוטומטיות בלתי רצויות

תבניות התנהגות (תגובות אוטומטיות למצבים שונים) משרתות אותנו ברמה ההישרדותית.
יחד עם זאת, לעיתים אנו פוגשים מצבים בהם ההתנהגות האוטומטית אינה תואמת את המציאות העכשווית
ואנו מעוניינים למצוא דרכים חדשות להגיב/לחשוב/להרגיש.

הדמיית “התיאטרון” הינה דרך אלגנטית, אפקטיבית וקצרה להחלפת התנהגויות אוטומטיות לא רצויות
בהתנהגויות חדשות תוך הטמעתן בתת המודע.

Powered by WishList Member - Membership Software