בני האדם שונים זה מזה ומגיבים באופן שונה לאירועים וחוויות בחייהם.
עם זאת, ניתן למצוא תבניות ודפוסים זהים המובנים בכולנו. תבניות ודפוסים אלה באים לידי ביטוי באופן בו אנו עושים שימוש בשפה.
זיהויים יכול לסייע לנו לנבא ביתר דיוק התרחשויות אנושיות ובעיקר הינו כלי להבנת האחר ומפתח יעיל מאין כמוהו לקבלת שיתוף פעולה מאנשים השונים מאיתנו מאד.

מה מייחד כל אחד מאיתנו לפי ה-NLP?

מפתחי ה-NLP הקדישו זמן רב לחקר הדפוסים הללו וגילו אוסף של תבניות המייצגות גישות אנושיות שונות לפתרון בעיות ולמיון אינפורמציה.
כל אדם נמצא במקום ייחודי ובהינתן הנסיבות המתאימות והתרגול המתאים, אדם יכול לשנות את דרך השימוש במידע שאגר בחייו ואת הדרך בה משפיע מידע זה על החוויה הפנימית שלו.
ישנן עשרות רבות של תבניות שכאלה ובשפת ה-NLP הן נקראות מטא פרוגרמס.
במאמר זה נתמקד בבסיס לכל תבניות החשיבה – שלוש התבניות העיקריות.

שלוש תבניות החשיבה העיקריות המשפיעות על חיינו

תבניות החשיבה הבסיסיות ביותר מתייחסות לשלושת הרבדים שעליהם פועל ה- NLP :

מחשבות, רגשות התנהגות

רבדים אלו פועלים כשלושה מסננים של כל מה שנקלט על ידי החושים שלנו.
הם משפיעים על מהלך חיינו בכל רגע נתון, בצירופים ובמינונים שונים, המשתנים בהתאם לנסיבות ולהקשר. שינוי באחד מהם בהכרח ישפיע על המערכת כולה.

רגשות – מצב רגשי פנימי

מכלול המצבים הרגשיים הגורמים לנו לפעול ולחשוב.
הרגשות משקפים את הערכים שלנו, את מה שחשוב לנו.
כשאדם מתמקד באסטרטגיות הללו, הוא יבטא זאת בשפה באמצעות מילות רגש ותחושה, כגון:
חשתי, הרגשתי, זה עשה לי, פחד, עצב, שמחה, אהבה וכו’.

מחשבות – תהליכי חשיבה פנימיים

מכלול האסטרטגיות שבהן אנו משתמשים למציאת פתרונות או למתן פרשנות של המציאות.
המחשבות גם מבטאות את מכלול האמונות שלנו.
כשאדם מתמקד באסטרטגיות הללו, הוא יבטא זאת בשפה באמצעות מילות תהליכי חשיבה, כגון:
הבנתי, ידעתי, חשבתי ש…, הגעתי למסקנה, תכננתי, סברתי וכו’.

התנהגות – תגובות מוחצנות

מכלול האסטרטגיות שבהן אנו משתמשים על מנת לפעול בעולם.
התנהגות היא מה שאנו עושים ואומרים.
כשאדם מתמקד באסטרטגיות הללו, הוא יבטא זאת בשפה באמצעות מילות פעולה, כגון:
הלכתי, עמדתי, עשיתי, נפלתי, התעוררתי וכו’.

כל אדם משתמש בכל הרבדים הללו בכל רגע נתון ועם זאת לכל אדם העדפה ייחודית לשימוש תדיר יותר באחד מהם.

למשל, האנשים אשר מעדיפים לקלוט ולעבד מידע רגשי, יבואו לידי ביטוי בשימוש מוגבר במילים המבטאות רגשות ותחושות “הרגשתי שזה נכון עבורי”, “זה עשה לי לא טוב” וכו’.
אנשים אחרים יעדיפו לקלוט ולעבד מידע באופן לוגי והעדפה זו תבוא לידי שימוש במילים המתייחסות לתהליכי חשיבה “הבנתי שזה נכון עבורי”, “הגעתי למסקנה שזה לא טוב בשבילי” וכו’.
ואלה המעדיפים לקלוט ולעבד מידע במישור ההתנהגות והעשייה ירבו להשתמש במילים המבטאות העדפה זו “עשיתי את זה נכון”, “לקחתי את זה למקום לא טוב” וכו’.
כמו בהבחנות NLP אחרות, אדם יכול ליישם את אותם דפוסים שוב ושוב ללא קשר לתוכן המצב.
כמו כן, הם אינם בבחינת ‘הכל או כלום’, ויכולים להתרחש סימולטנית במינונים שונים.

NLP לשם שינוי

כאמור, תבניות החשיבה המנהלות אותנו אינן בלתי ניתנות לשינוי, אך הן נטועות היטב בזהותו של כל אדם.
תפקידן הוא לתאר זרמים כלליים בתהליכי החשיבה שלנו. הן יכולות לסייע לנו לקטלג ולמיין תפיסות עולם או מערכת אינפורמטיבית שבהן אוחזים אדם, קבוצה או תרבות ופועלים לפיהן.
הבנת הגיוון הרב בתבניות הללו יכול לסייע לנו להבין את הגיוון האנושי ולהתמודד ביתר יעילות עם שונות.
ה- NLP עושה שימוש בידע זה על מנת לסייע בהנעת אנשים לפעולות רצויות, מתן סיוע לאנשים בהעשרת עולמם הפנימי ובהבנת ההבדלים בין אנשים לשם פיתוח נקודות מבט דומות.