NLP – להוציא מהכוח אל הפועל

היכולת של וולט דיסני לחבר בין היצירתיות החדשנית שלו לאסטרטגיה עסקית מוצלחת אפשרה לו להקים ממלכה בתחום הבידור, שזוכה לפופולאריות עצומה וממשיכה להתקיים עשרות שנים אחרי מותו.
דיסני הוא התגלמות היכולת לייצר חברה מוצלחת מבוססת על יצירתיות.
הוא בעצם מייצג את תהליך הפיכתן של פנטזיות לביטויים ממשיים ונתפסים.
אחד האלמנטים העיקריים בגאונות הייחודית של דיסני היה היכולת שלו לבחון דבר-מה ממספר נקודות מבט.
שיטת ה-NLP אימצה את מודל הפעולה של דיסני לכדי אסטרטגיה שימושית לפעולה,
והגדירה את “מודל וולט דיסני” ככלי לכל אדם המעוניין להוציא דבר מן הכוח אל הפועל.

 

מודל וולט דיסני על פי ה-NLP

על פי מודל דיסני, יצירתיות היא תהליך שלם, הכולל שילוב של שלושה תתי- תהליכים :
הזייה/חלימה
ריאליזם
ביקורת
מחויבות טוטאלית לכל תת תהליך בשילוב מלא עם ראיית מטרת הקצה, היא זו שתוביל לשינוי.
שיטת ה- NLP הגדירה את האסטרטגיה המדויקת מאחורי כל שלב, כך שניתן יהיה לעשות במודל שימוש יעיל להגשמת פרויקטים והפקת תוצרים מעולים.

שלב 1 – ההוזה / החולם
כאשר אדם מכוון עצמו לתכנית או לרעיון, עליו לבחון את התמונה השלמה, תוך הצהרת מטרות במושגים חיוביים והצגת הרווחים הגלויים והסמויים מהמצב הרצוי.
השאלות הבאות הן שאלות החייבות להישאל על מנת להרחיב, להעשיר ולהבהיר את התמונה המנטאלית של הרעיון או התוכנית:
• מה אני רוצה לעשות ? (במקום מה אני רוצה להפסיק לעשות, להימנע או לעזוב)
• מדוע אני רוצה לעשות זאת, מהי המטרה / הסיבה?
• מהם הרווחים שאני רוצה להשיג? כיצד אדע שיש לי אותם?
• מתי אוכל לצפות לקבל אותם?
• לאן אני רוצה שהרעיון ייקח אותי בעתיד?
• מי או כמו מי אני רוצה להיות (ביחס לרעיון)?

שלב 2 – הריאליסט
בשלב זה נבנית תוכנית אופרטיבית לפעולה על מנת להוציא את התכנית / הרעיון מהכוח אל הפועל.
בשלב הריאליסט נוצרים מסגרת פעולה וציוני דרך להתקדמות, תוך אפשרות לבקרת התהליך.
השאלות הבאות הן השאלות הנשאלות בשלב זה:
• כיצד באופן ספציפי ייצא הרעיון לפועל?
• כיצד אדע שהשגתי את המטרה?
• כיצד אוכל לבחון את התוצאות?
•  מי יעשה את זה?
• כיצד תחולק האחריות בין האנשים שתפקידם להוציא את התוכנית לפועל, ולוודא את מחויבותם.
• מתי כל שלב יתבצע? מתי המטרה הכוללת תושג / תושלם?
• מדוע כל שלב הוא חיוני / הכרחי?

שלב 3 – המבקר
תפקיד המבקר הוא למנוע מראש בעיות ולוודא איכות באמצעות שימוש באמות מידה שונות.
שלב הביקורת צריך להתייחס לטווח הקצר והארוך במקביל תוך חיפוש מקורות פוטנציאליים של בעיות בעבר ובעתיד.
השאלות הבאות הינן ‘שאלות המבקר’ :
• מדוע עלול מישהו להתנגד לרעיון החדש הזה?
• מי יושפע מהרעיון החדש, מי יתמוך בו או ינסה לשבור את יעילות הרעיון, ומה הם צרכיו?
• מהם המחירים שאצטרך לשלם?
• מתי ואיפה לא הייתי רוצה להשתמש ברעיון החדש?
• מהם הדברים החיוביים שאני מקבל מהדרך הנוכחית?

בקורס ה- פרקטישנר PLUS במרכז NLP-PLUS נלמדת דרך עוצמתית ליישום המודל של וולט דיסני המביאה אנשים לחולל תהליך חשיבה חדש ושלם לגבי רעיונות, יעדים וחלומות שלא הוגשמו עד היום.

אולי יעניין אותך קריאה נוספת על:

למידע על קורס הבסיס שלנו NLP Practitioner Plus לחצו כאן