הפעם נזכה להרצאה

הרצאה קצרה של חוקר המוח ראמאצ’אנדרן (VS Ramachandran)
המסביר דרך שלושה מחקרים שקיים את הטכניקה בה הוא חוקר.

מחקריו מתמקדים בהבנת תופעות פסיכיאטריות נויורולוגיות ביזאריות
שהאנושות עוד לא יודעת להסביר הקורות לאנשים כתוצאה מתאונות או שבץ.

מטרתו היא למצוא הקשרים ופתרונות כך שאפשר יהיה לעזור לאותם אנשים,
הסבריו פשוטים, מובנים ומרתקים גם לאלו מאיתנו שאינם חוקרי מוח.
הרצאה מומלצת מאוד!