הרצאתה של מרי לו ג’פסן על חוויותיה המרתקות כמנתחת מוח ומחקריה
אשר ייתכן ויאפשרו לכולנו בעתיד לראות את מחשבתנו באופן מוחשי.