הרצאתו של מיגל ניקולליס (miguel nicolelis) המציג את מחקרו מה15 שנה האחרונות .
המחקר הוא פיתוח של חיישנים אשר יכולים להתחבר למוח כך שהאדם רק צריך לדמיין
מה שהוא רוצה לעשות והחיישנים יקראו את הפקודה המוחית ויתפעלו את הגוף.

השימוש המדהים בטכנולוגיה זו עבור נכים יכול לעשות ניסים ולהחזיר אותם לחיים שאיבדו,
הרצאה מרתקת של חוקרים הנותנים תקווה לעולם טוב יותר עבור אלו שאיבדו תקווה.