כאשר אנו מסתכלים על ציור, המוח יוצר עבורנו פרשנות ומשמעות לדבר אותו אנו רואים.
ההרצאה הבאה מסבירה באופן פשוט ומופלא על המוח והתהליכים בו.
מדהים לגלות כיצד הצליחו בעזרת הידע הקיים לבנות סביבת עבודה יעילה וויזואלית אשר תורמת לפרויקטים רבים.
בעזרת טכנולוגיה זו נוכל להגיע להשגים גדולים בעתיד הקרוב מאוד.