מדוע היכולות השכליות שלנו טובות יותר משאר בעלי החיים?
אם נתבסס על גודל המוח הרי פילים היו צריכים לשלוט בעולם.

מה יש לנו שאין לבעלי החיים האחרים?
הרצאה מרתקת של החוקרת סוזן הרלקנו הוזל (Suzana Herculano Houzel)
אשר חקרה את מבנה המוח שלנו לעומת של בעלי חיים אחרים.

מסקנותיה מהמחקר הן ההפתעה הגדולה ביותר.