הרצאתה של נדין האריס מסבירה כיצד חשיפה לחוויה שלילית משפיעה על גופם ומוחם של ילדים מתפתחים.
מחקר החוויה השלילית של הילד מצא כי ככל שילד חווה יותר חוויות שליליות כך גדל הסיכוי למחלות כרוניות ונפשיות.

בהרצאתה מסביה האריס כיצד ניתן לשפר את איכות חייהם של אותם ילדים ולהפוך אותם לבוגרים בריאים יותר ומאושרים.