חוקרת הזיכרון אליזבת לופטוס מתמקדת במחקריה בזכרונות שווא.
הזכרונות שלנו הם לא הקלטה של המציאות אלא שחזור העולה מהזיכרון הנתון לשינויים שלנו ושל אחרים.
ההרצאה עוסקת בסוגיית האתיקה מסביב שתילת זכרונות גם כאשר הם יכולים לעזור למטופל.