תמי ילין, ממייסדות מרכז NLP-PLUS, מדגימה הליך ‘הכנסת מטרה לשרירים’