בהרצאתה חושפת טלי שרוט כמה מחקרים מעניינים על אופטימיות.
השאלה שאותה חקרה היא איך אנחנו נשארים אופטימים שהמציאות לא תואמת את הציפיות.
החוקרת תיעדה מה מתרחש במוח כאשר אנו אופטימים ומטרתה היא לגלות כיצד ניתן לשחזר זאת בעתיד.