הרצאה מרתקת של האנתרופולוגית הלן פישר הלוקחת נושא בעייתי – אהבה
פישר מסבירה את ההתפתחות האהבה, בסיסה הביוכימי וחשיבותה החברתית.
לבסוף היא מסכמת באזהרה על האסון האפשרי שבשימוש יתר בתרופות נוגדות דיכאון.
מרתק מומלץ